Doneren

Omdat de Dierenambulance De Heuvelrug vrijwel geen subsidie ontvangt is onze organisatie sterk afhankelijk van sponsoren en donateurs. Help ons de dieren te helpen. U kunt ons steunen met een (eenmalige) financiële bijdrage, waarvan wij de hoogte graag aan u overlaten. Een andere mogelijkheid voor financiële steun is het nalaten van een legaat.

Wilt u donateur worden geef dit dan aan bij het overmaken op
Rekeningnummer: 43 14 223 (IBAN: NL36INGB0004314223) 
t.n.v. Stichting Dierenambulance De Heuvelrug te Amerongen.

U wordt dan in ons donateurs bestand opgenomen. U krijgt als donateur één maal per jaar ons Magazine toegezonden. Wij houden u hiermee op de hoogte van het reilen en zeilen van de Dierenambulance. Uw financiële bijdragen kan voor u overigens leiden tot extra belastingaftrek.