Donatie?

Op 10 februari jl. heeft Dierenambulance De Heuvelrug op haar bankrekening en zeer royale donatie mogen ontvangen.
Hier zijn wij enorm blij mee en het had ook niet op een beter moment kunnen komen. We hebben de laatste tijd veel onverwachte kosten te verwerken gekregen. Mede door deze donatie kunnen we dieren in nood blijven helpen !
 
Omdat de contactgegevens van de gulle gevers bij ons niet bekend zijn, willen wij langs deze weg, de ‘personeelsvereniging De VIP’ namens het bestuur en alle vrijwilligers heel hartelijk danken !
 
Wij verzekeren u dat wij uw bijdrage nuttig zullen besteden conform de doelstelling van onze stichting !