Beleidsplan Stichting Dierenambulance De Heuvelrug

Oprichting

De officiële naam van de stichting is: Stichting Dierenambulance De Heuvelrug.
De Stichting werkt met twee dierenambulances waarvan er één is gestationeerd in Amerongen, de andere in Houten.
De stichting is opgericht op 21-05-1997.
Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 41265945.
Het RSIN / Fiscaal nummer is 8059.59.865.

 

Adresgegevens

Stichting Dierenambulance De Heuvelrug heeft geen eigen kantoor- en/of bezoekadres. Ons postadres is:  Bergweg 12, 3958  AB  Amerongen.

 

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de Stichting bestaat uit drie leden. Een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Naast het dagelijks bestuur zijn er aanvullende bestuursfuncties beschikbaar met een maximum van 4. De bestuursleden worden benoemd door het zittende bestuur bij meerderheid van stemmen.

 

Samenstelling bestuur

Voorzitter:                     de heer S.F. von Iisemann

Secretaris:                    mevrouw C. van der Tonnekreek

Penningmeester:           de heer J.A.L. van Gameren

Algemeen bestuurslid:   mevrouw J. Tomlow

Algemeen bestuurslid:   mevrouw J.M.H. Peters

 

Doelstelling

De doelstelling van de Dierenambulance Heuvelrug (Amerongen en Houten) is het verlenen van hulp aan dieren in nood. De Dierenambulance verzorgt het vervoer van en verzorging (eerste hulp) aan gewonde en zieke dieren in de gemeentes Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Houten. De Dierenambulance's doet dit op de volgende manieren:

 • EHBO aan gewonde/zieke dieren
 • Vervoer van gewonde/zieke dieren naar dierenarts
 • Vervoer van wilde dieren naar bevoegde opvangcentra voor herstel
 • Vervoer zwerfdieren naar het asiel
 • Vangacties (ver)wilde(rde) katten
 • Zorg voor overleden huisdier (naar begraafplaats, crematorium, destructor)
 • Informeren/doorverwijzen publiek naar juiste instantie (o.a. dierenarts, opvang, andere dierenambulances).

 

Actueel beleidsplan 

Naast het invullen van de primaire taak van de organisatie zoals hierboven aangegeven zijn de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

 • het in stand houden van de relaties met de diverse dierenwelzijnsorganisaties c.q. het aangaan van relaties met opvanginstanties daar waar een tekort bestaat/ontstaat
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere dierenwelzijnsorganisaties om de slagkracht te vergroten
 • het op pijl houden c.q. het vergroten van de pool van betrokken vrijwilligers (op de ambulances, ondersteunend en in het bestuur)
 • het geven van voorlichting aan organisaties over ons werk zoals op scholen, KDV's en andere belangstellenden
 • het bevorderen van de kennis en ervaring van de vrijwilligers door het organiseren van korte (E.H.B.O.) cursussen en praktijklessen in de omgang met diverse diersoorten.

 

Beloningsbeleid

De hele organisatie wordt gerund door vrijwilligers. Zowel de bestuursleden, de bemensing van de ambulances als de ondersteuning leverende medewerkers doen dit onbezoldigd. Daar waar medewerkers kosten moeten maken om het werk uit te voeren wordt dit op basis van gemaakte kosten vergoed.

 

Actuele werkzaamheden 

In 2016 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • de ambulances hebben samen 1426 ritten uitgevoerd
 • op diverse scholen en KDV's is een ambulance aanwezig geweest om ons werk toe te lichten of om onderdeel uit te maken van een spreekbeurt
 • voor diverse spreekbeurten is door ambulancevrijwilligers materiaal en uitleg gegeven aan de betrefffende scholier
 • tijdens de Prokkeldag in de gemeente Houten in juni is een bewoner met een beperking een dag meegeweest tijdens het maken van diverse ritten
 • vrijwilligers zijn aanwezig geweest op de 2 gehouden halfjaarlijkse bijeenkomsten van de stichting Dierenlot.

 

Stichting dierenambulance De Heuvelrug financieel overzicht

Klik hier om de PDF 2016 te openen

Klik hier om de PDF 2015 te openen

Klik hier om de PDF 2014 te openen